آموزش وی پی ان PPTP برای اندروید


 

1- مرحله اول

 

2- مرحله دوم

 

3- مرحله سوم

 

4- مرحله چهارم

طبق تصویر زیر عمل کنید و در قسمت server یکی از سرور های زیر را وارد کنید:

pptp9.irserver.xyz
pptp8.irserver.xyz
pptp7.irserver.xyz
pptp6.irserver.xyz
pptp5.irserver.xyz
pptp4.irserver.xyz
pptp3.irserver.xyz
pptp2.irserver.xyz
pptp1.irserver.xyz

 

5- مرحله پنجم

 

6- مرحله ششم

 

7- مرحله هفتم